Make your own free website on Tripod.com
PRAKTIKUM  KIMIA  ORGANIK  JURUSAN TEKNIK KIMIA  ITATS
 
<<<Halaman satu

<<<Halaman dua

<<<Kembali

       

NILAI PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK SEMESTER GENAP 2002/2003

Praktikan hari sabtu

Total

nilai

KEL

NO

NAMA

NPM

Nilai

Huruf

I

1

Supriyanto

08.2000.1.00881

67

B

2

Moch. Ahsan rosyid

08.2000.1.00840

67

B

3

Ari mulyono

08.2000.1.00880

16

TL

4

Heri Santoso

08.2001.1.00985

66

B

II

5

Hanita aulia

08.2001.1.01092

68

B

6

Rica sulistiorini

08.2001.1.01033

67

B

7

Armei purwaningsih

08.2001.1.01136

68

B

III

8

Rizki

08.2001.1.01064

71

B+

9

Farida

08.2001.1.01065

72

B+

10

Dewi novitasari

08.2001.1.01040

71

B+

IV

11

Erny retnaningtyas

08.2001.1.01070

69

B

12

Enik mutropin H

08.2001.1.01069

69

B

13

Agus nurdiansyah

08.2001.1.01116

68

B

14

Sri Anik

08.1999.1.00772

70

B

V

15

Nurhayati

08.2001.1.01066

69

B

16

Lis sagita

08.2001.1.01044

69

B

17

Hestiek K S P

08.2001.1.01056

69

B

VI

18

Adi wiocaksono

08.2001.1.01093

69

B

19

Naning sri .T

08.2001.1.01035

70

B

20

Deddy asnanto

08.2001.1.01057

68

B

VII

21

Ira rachmasari

08.2000.1.00932

69

B

22

Hendry cahyono

08.2000.1.00958

68

B

23

Onny Fahamsyah

08.2000.1.00877

69

B

VIII

24

Khoirul huda

08.2001.1.01108

69

B

25

Milatifah

08.2001.1.01096

70

B

26

Istiqomah tri K

08.2001.1.01111

69

B

IX

27

Annna indriawati

08.2000.1.00994

68

B

28

Ana misdiansyah

08.2000.1.00993

68

B

29

Erwin dwi H

08.2000.1.00976

70

B

X

30

Dhores santoso

08.2001.1.01078

68

B

31

Avriadi W

08.2001.1.01105

68

B

32

Satria effendi

08.2000.1.00870

68

B

33

Krispianus Mashur

08.2000.1.00991

67

B

XI

34

Isna ulin N

08.2001.1.01151

69

B

35

Ni putu eka S

08.2001.1.01140

69

B

36

Alvin zibetinus

08.2001.1.01105

64

C+

XII

37

Susana D K

08.2001.1.01062

68

B

38

Devy prastiyandin

08.2001.1.01071

68

B

39

Ary mujiastuti

08.2001.1.01023

68

B

 

 

 

 

Surabaya, 12 Agustus 2003

 

 

 

 

 

Kalab Kimia Organik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Didik Purwanto, ST

 

 
copyright@402Crew-4002  for laboratory purposes only