Make your own free website on Tripod.com
PRAKTIKUM  KIMIA  ORGANIK  JURUSAN TEKNIK KIMIA  ITATS
<<<Kembali

Halaman dua>>>

Halaman tiga>>>

Halaman empat>>>

DAFTAR NILAI PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK SEMESTER GANJIL  2002-2003
   
KEL NO NAMA NPM NILAI Nilai angka
Rabu TOTAL  
I 1 HADI SUSANTO 08.2000.1.00713 C+ 65.6
2 NI ISTIKHA 08.2000.1.00723 C+ 65.5
3 ANDIK ARI MULYONO 08.2000.1.00815 C+ 65.9
II 1 NOVIA DWI SUSANTI 08.2000.1.00910 C+ 65.4
2 VIVIN MAYASARI 08.2000.1.00936 C+ 65.4
3 YULIANITA M 08.2000.1.00963 C+ 62.5
III 1 RINI DWI NOVI .H 08.2000.1.00925 C+ 65.6
2 MARGINING RAHAYU 08.2000.1.00950 E 38.2
3 BAMBANG YUDIANTO 08.2000.1.00825 C+ 63.5
IV 1 SRI WAHYUNI 08.1999.1.00771 B 67.7
2 RAHAYU   S 08.2000.1.00957 B 66.5
3 FATCHAH 08.2000.1.00943 B 66.5
V 1 NR .CATUR HARTANTO 08.2000.1.00938 C+ 65.3
2 M .SARIP 08.2000.1.00931 C+ 65.1
3 RUDY  HIMAWAN 08.2000.1.00911 C+ 65.1
VI 1 RIA NOVITA HARAHAP 08.2000.1.00846 B 66.7
2 RIBUT DANI 08.2000.1.00866 B 66.3
3 MU’IZZIDDIN .H 08.2000.1.00895 B 66.5
VII 1 M. ISHARI 08.1999.1.00745 C+ 65.0
2 SISWANTORO 08.1999.1.00759 C+ 65.3
3 YOSSY NUGROHO .W 08.1999.1.00765 C+ 65.0
VIII 1 INDRA SUWASTINA  08.2000.1.00858 C+ 64.8
2 TITIN YULIASIH  08.2000.1.00934 C+ 64.2
3 PARDHAN AGUNG W 08.2000.1.00864 C+ 65.1
IX 1 MUFIDATUL .L 08.2000.1.00900 C+ 65.0
2 ANGGIE .P 08.2000.1.00876 C+ 63.1
3 M . MUKHLIS S 08.2000.1.01014 C+ 64.1
X 1 HUDALINA  R.N.D 08.1999.1.00738 B 68.2
2 SUSILOWATI 08.1999.1.00708 B 67.6
3 DEWI .PUSPITA SARI 08.1999.1.00705 B 67.6
XI 1 INDRA SETIOWATI 08.2000.1.00929 C+ 65.6
2 ERNA APRILIA  08.2000.1.00928 C+ 65.2
3 NURUL NUR BAROROH 08.2000.1.00959 C+ 65.2
XII 1 LIVIA YUNITA 08.2000.1.00906 B 66.5
2 RETNO WINARSIH 08.2000.1.00947 B 67.1
3 APIT ULANDARI 08.2000.1.001013 B 67.2

 

 

Nilai-nilai Praktikum Kimia Organik :    Tahun  2002 - Tahun 2003 - Tahun 2004 - Tahun 2005 - Tahun 2006

copyright@402Crew-4002  for laboratory purposes only