Make your own free website on Tripod.com
PRAKTIKUM  KIMIA  ORGANIK  JURUSAN TEKNIK KIMIA  ITATS

Penilaian Praktikum Kimia Organik Genap 2004

KELAS A ( KAMIS )

 

        NAMA    

NPM

Nilai Huruf

Fitri Agustina

08.2002.1.01225

C+

Ruri dwiyanti

08.2002.1.01203

C+

Nanang Setiawan

08.2000.1.00886

C+

Enggar Trinastuti

08.2002.1.01240

B

Mulyatin

08.2002.1.01229

B

Moch. Baiquni

08.2002.1.01200

B

Nungki Nurdita

08.2001.1.01157

C

Musriani

08.2001.1.01091

C

Suyanto

08.2002.1.01167

C

Fufut Widianita

08.2001.1.01153

B

Anik Ristiani

08.2001.1.01158

B

Abdul Mufid

08.2002.1.01213

B

Yuni Kstriana

08.2002.1.01181

B

Wulan Diyah D

08.2002.1.01179

C+

Riza Ika Umami

08.2002.1.01235

B

Lina S N

08.2002.1.01218

B

Bambang Haryono

08.2002.1.01193

C

Ika Cameliasari

08.2002.1.01165

C+

Rr. Nina Herdiana

08.2002.1.01207

C+

Orto Yoga

08.2002.1.01214

C+

Irawati

08.2002.1.01175

C

Tuti Rahayu

08.2002.1.01188

C

Deka Mei

08.2002.1.01244

C

Tri Wilujeng

08.2002.1.01210

C+

Margining R

08.2000.1.00950

B

Rudy F Putra

08.2002.1.01222

B

Natalia Simurat

08.2001.1.01027

C+

Sari Puji Astuti

08.2002.1.01211

B

Hafidza Matofani

08.2002.1.01195

C+

Kristin P S

08.2002.1.01227

B

Desa Tri W

08.2002.1.01242

C+

Widi Atmoko

08.2002.1.01198

C+

Veronica

08.2002.1.01208

C+

Reni Estiani

08.2002.1.01217

C+

Istiyowati

08.2002.1.01174

C+

Bertha K

08.2002.1.01232

B

Siti Hadijah

08.2002.1.01230

B

Faisal Rahman

08.2002.1.01189

B

Wahyu Ismail

08.2002.1.01216

B

KELAS B (malam)

 

 

NAMA    

NPM

Nilai Huruf

Wulan Ridhlo'i

08.2002.1.01205

C

Hanif Munggaran

08.2002.1.01228

C

Hesti Dwi R

08.2002.1.01224

C

Totok Trianto

08.2000.1.00833

B

Ari Mulyono

08.2000.1.00880

B

Sumarni

08.2000.1.00855

C

Ahmad Kharis

08.2000.1.00834

C

Arief Catur

08.2000.1.00984

C

Heri Kurnianingsih

08.2000.1.00854

C+

Satrio B Utomo

08.2000.1.00835

B

Kristiawan Arianto

08.2000.1.00961

C+

Himawan S

08.2001.1.01114

B

Heri Setyo C

08.2000.1.00955

C

Alfian K S

08.1999.1.00733

C

Eko Wahyudiono

08.2001.1.01128

C

Sinta R

08.2001.1.01060

B

Andi Jatmiko

08.2001.1.01084

B

Ernawati

08.2002.1.01204

B

Dewi puspitasari

08.2001.1.01149

C

Nanang Kosim

08.2001.1.01061

C

Nofita

08.2001.1.01026

C

Novi S Indra

08.1999.1.00749

C

Neni Dwi H

08.2000.1.00979

C

Maya S

08.2000.1.00852

C

KELAS C (Malam)

 

 

NAMA    

NPM

Nilai Huruf

Endang Tri S

08.2002.1.01168

B

Moh. Hanifitan

08.2002.1.01247

C+

Cece Yuli S

08.2002.1.01206

?

Eko P

08.2002.1.01236

C+

Dewa Ayu M L

08.2002.1.01166

C+

Agung Wiedhiastoro

08.2001.1.01113

B

Dedi Prasetyia

08.2002.1.01164

C

Astri Lita Desy M

08.2002.1.01241

C

Kadek Kurniawan

08.2002.1.01192

C

I. Riqi

08.2002.1.01192

C

Tandyo L

08.2002.1.01171

C

Nunuk P

08.2002.1.01220

C

Jati Siswanto

08.2002.1.01194

C

Umar Faruk

08.2002.1.01246

C

Heni Puspitasari

08.2002.1.01186

C

Siane Salamor

08.2002.1.01231

TL

Agus B Sutejo

08.2001.1.01130

C+

Eko J

08.2001.1.01043

C

Dudi Permadi

08.2000.1.00947

C

Sungging

08.2002.1.01172

C

Ary Surizal

08.2002.1.01178

C

Wahyu Bachtihar

08.2002.1.01226

C

Yemi B

08.2002.1.01243

C

Pradana Adi

08.2000.1.00996

C

Halimatus Sa'diyah

08.2000.1.00947

C

<<<Kembali ke halaman depan

 

Nilai-nilai Praktikum Kimia Organik :    Tahun  2002 - Tahun 2003 - Tahun 2004 - Tahun 2005 - Tahun 2006

copyright@402Crew-4002  for laboratory purposes only