Make your own free website on Tripod.com
Kembali ke menu utama Tata Tertib Praktikum Format Laporan Dokumentasi  terbaru
402  CREW
Praktikum Kimia Analisa
Modul Reaksi Anion Modul Reaksi Kation Tes Anion Tes Kation

 

.Selamat Datang di Web site-nya Laboratorium Kimia Analisa

DAFTAR NILAI PRAKTIKUM KIMIA ANALISA

SEMESTER GANJIL 2002-2003

 
   
PraktikanHari/jum'at Nilai Nilai
KEL  NO  NAMA NPM Total Huruf
VIII 1 NI PUTU EKA S. 08.2001.1.01148 C+ 65.3
  2 UNGKY NOVITA 08.2001.1.01052 C+ 61.4
IX 1 AVRIADI WASKITO 08.2001.1.01105 C 60.8
  2 YUDHISTIRA A. 08.2001.1.01101 C 60.9
X 1 FIQQOTUL MUHIMMAH 08.2001.1.01028 B 67.4
  2 HARIYANTI 08.2001.1.01037 B 67.4
XI 1 NOFITA ARDIANA 08.2001.1.01026 C+ 65.3
  2 FAJAR N. 08.2001.1.01098 B 66.2
XII 1 HIMAWAN SUGIHARTO 08.2001.1.01114 C+ 65.0
  2 SIGIT K. 08.2001.1.01094 C+ 65.3
  3 AKHMAD SUBEKTI 08.2001.1.01097 C+ 61.8
XIII 1 NIVA NURDIYANTI 08.2001.1.01144 E 20.3
  2 WADHICHATUS S. 08.2001.1.01138 B 66.7
XIV 1 IDA PITRI WIJAYANTI 08.2001.1.01121 C+ 65.0
  2 SATRIA EFFENDI 08.2001.1.00971 C+ 65.4
XV 1 ERFAN FATHONI 08.2001.1.01100 C+ 64.9
  2 YUDARYANTO WIBOWO 08.2001.1.01088 C+ 65.1
  3 ALVIN ZIBETINUS 08.2001.1.01147 C+ 64.7
XVI 1 NATA ISWANTO 08.2001.1.01109 C+ 65.5
  2 AGUNG W. 08.2001.1.01113 C+ 65.2
XVII 1 ISTIQOMAH TRI K. 08.2001.1.01111 B 67.8
  2 NANANG S. 08.2000.1.00886 C+ 63.0
XVIII 1 FARRIED D. 08.2000.1.00780 B 67.5
  2 HALLIMATUSADIAH 08.2001.1.00974 C+ 64.4
           
           
PraktikanHariSabtu Nilai Nilai
KEL  NO   NAMA NPM Total Huruf
I 1 RIZKY 08.2001.1.01064 B 67.6
  2 FARIDA 08.2001.1.01065 B 67.6
II 1 DEWI NOVITASARI 08.2001.1.01040 C+ 65.9
  2 IMAM HAMBALI 08.2001.1.01079 C+ 65.1
III 1 MILATIFAH 08.2001.1.01096 C+ 65.1
  2 KHOIROTUL HUDA 08.2001.1.01108 C+ 64.6
IV 1 SUSANA D. K. 08.2001.1.01062 B 67.5
  2 DEVY PRASTYANDINI 08.2001.1.01071 B 67.6
V 1 ENIK MUTROPIN H. 08.2001.1.01069 B 69.5
  2 ERNY RETNANINGTYAS 08.2001.1.01070 B 68.9
VI 1 NUR HAYATI 08.2001.1.01066 B 68.1
  2 LIS SAGITA 08.2001.1.01044 B 68.1
VII 1 SISKA ANDRIANI  08.2001.1.01074 E 3.3
  2 ARY MUJIASTUTI 08.2001.1.01023 C+ 61.0
VIII 1 DEWI KARTIKASARI 08.2001.1.01053 C+ 63.0
  2 ANDIK JATMIKO 08.2001.1.01084 C+ 65.7
  3 ALIF ARIRAHARJO 08.2001.1.01072 C+ 64.5
IX 1 NANING SRI T. 08.2001.1.01035 C+ 63.9
  2 DEDY ASNANTO 08.2001.1.01057 C+ 65.9
  3 NATALIA SINURAT 08.2001.1.01027 C+ 64.4
X 2 GATUT TRILESTIONO 08.1999.1.00783 C+ 63.0
  3 IQBAL 08.1998.1.00622 E 3.3
XI 1 SINGGIH MUJIONO 08.2001.1.01160 C+ 64.8
  2 TAUFAN ISWANTORO 08.2001.1.01145 C+ 64.8
XII 1 DIAN ANDAYANI 08.2001.1.01152 C+ 64.8
  2 DEWI PUSPITA SARI 08.2001.1.01145 C+ 64.8
  3 YANTI NINGTYAS 08.2001.1.01024 C+ 64.8
XIII 1 WANDA HASKORO 08.2001.1.01137 C+ 65.1
  2 A. RISYAT 08.2001.1.01089 C+ 64.1
XIV 1 HESTIEK KURNIANING SP. 08.2001.1.01056 C+ 61.9
  2 BAYU TRI WIJIANTO 08.2001.1.01045 C 57.5
XV 1 FARIDA MAHARANI 08.2001.1.01127 B 66.9
  2 DINO SYAFITRI 08.2001.1.01085 B 70.4
XVI 1 DARWIN SUDARSONO 08.2001.1.01122 C+ 62.1
  2 INDRA KURNIAWAN 08.2001.1.01124 E 10.1
  3 SYAIFUL ANIS 08.2001.1.01129 C+ 61.6
XVII 1 EKO JUWARNO 08.2001.1.01043 C+ 64.4
  2 AGUS NURDIANSAYAH 08.2001.1.01116 C+ 63.9
  3 SUGIHARTO 08.2001.1.01139 C+ 64.0
XVIII 1 YUKY FITRIANI E. 08.2000.1.00888 C+ 63.0
  2 NENNY DWI H. 08.2000.1.00979 C+ 62.9
  3 NUR FAUZIAH 08.2000.1.01008 C+ 62.9
         
      Surabaya, 19 Februari 2003  
      Kalab Kimia Analisa    
         
         
    Didik Purwanto, ST    

<<<Halaman sebelumnya

 

 

Top 5 Web Searches: Dating, Flowers, Games, Affiliate Program, Web Design

 Copyright 402 Crew 2004